Ma: 2021.01.23. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Kábítószer-termesztésre alakította át a bérelt ingatlant
Privatkopo.hu 2020.11.26. 10:41:00

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki más­fél éves idő­szak­ban ter­mesz­tett nagy­üze­mi mennyi­ség­ben kábí­tó­szert.A vád­irat sze­rint a férfi 2018 máju­sa és 2019. októ­ber vége közöt­ti idő­szak­ban egy isme­rő­sé­től - egy Pest megyei falu­ban - bérelt ingat­lant, amelyet tel­jes mér­ték­ben az ide­á­lis kábí­tó­szer­ter­mesz­té­si fel­té­te­lek­hez ala­kí­tott át.

A ház­ban fel­sze­relt szel­lő­ző­rend­szer, ven­ti­lá­to­rok, fűtő­tes­tek, nagy­tel­je­sít­mé­nyű lám­pák, idő­kap­cso­lók, pára­mé­rő beren­de­zé­sek gon­dos­kod­tak arról, hogy a jó minő­sé­gű föld­be elül­te­tett kan­na­bisz növé­nyek meg­fe­le­lő­en fej­lőd­je­nek.

A férfi a meg­ter­melt mari­hua­nát érté­ke­sí­tet­te, illet­ve elcse­rél­te más típu­sú kábí­tó­szer­re.

Az eljá­rás során a termesztőhelyen és az elkö­ve­tő laká­sán száz­öt­ven­hét növény­egye­det, továbbá mint­egy nyolckiló­nyi, már leszü­re­telt mari­hua­nát, valamint több kiló­nyi egyéb kábí­tó­szert és hat­mil­lió forint­nyi kész­pénzt fog­lal­tak le.

A fér­fi­től lefog­lalt kábí­tó­sze­rek összes­sé­gé­ben több mint két­sze­re­sét teszik ki a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak.

A Pest Megyei Főügyész­ség az ügy­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat.

További friss információk
„Ez most komoly?” - Játékfegyverrel rabolt egy marcali nő
Bűnügyi őrizetben a balatonszemesi emberölés gyanúsítottja
Két család csapott össze Kistarcsán - a rendőrök 12 személyt előállítottak
Késsel fenyegette volt párját és annak élettársát egy 66 éves férfi
Orosz verőlegényeket felhasználva fenyegette alkalmazottait egy balatonfüredi bár tulajdonosa
 
Top cikkek
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat