Ma: 2021.02.25. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Privatkopo.hu 2021.01.06. 10:10:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki évek óta, min­den külö­nö­sebb indok nél­kül lépett fel erő­sza­ko­san édes­ap­já­val és édes­any­já­val szem­ben.A vád­irat sze­rint a vád­lott egy ingat­lan­ban lakott Sze­ge­den a sér­tet­tek­kel, úgy, hogy ő a mel­lék­épü­let­ben, míg a szü­lei a főépü­let­ben éltek. A viszony közöt­tük már közel tíz év óta meg­rom­lott, a vád­lott rend­sze­re­sen kez­de­mé­nye­zett vitát szü­le­i­vel, illet­ve több­ször fenye­get­te meg­ölés­sel őket.

A vád­lott tavaly szep­tem­ber­ben - min­den előz­mény nél­kül - vitát kez­de­mé­nye­zett édes­any­já­val, a sér­tett ruhá­it a szek­rény­ből kido­bál­ta, fejé­hez gyer­tya­tar­tót dobott, lám­pá­val, lap­top­pal ütöt­te. A sér­tett­nek emiatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, de orvos­hoz nem for­dult.

Még ugyan­eb­ben a hónap­ban a vád­lott az édes­any­ját egy vita köz­ben leköp­te, ok nél­kül ordí­toz­ott vele, becs­mé­rel­te, halá­lát kíván­ta és pofon ütötte.

A vád­lott által kez­de­mé­nye­zett folya­ma­tos vesze­ke­dé­sek során a nő az édes­any­ját idén feb­ru­ár­ban meg is rúgta, illet­ve a dula­ko­dás során kezét meg­ha­rap­ta, föld­re vitte. A sér­tett az elszen­ve­dett - 8 napon belül gyó­gyu­ló - sérü­lé­sek miatt ekkor sem for­dult orvos­hoz.

A vád­lott tavaly ősszel az édes­ap­ját is több alka­lom­mal meg­lök­te, vele rend­sze­re­sen vitát kez­de­mé­nye­zett, ordi­bált.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat könnyű testi sér­tés­sel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja.

További friss információk
Torka elvágásával fenyegette meg a polgárőrt
Kiskamasz lányokat rontott meg egy szexuális ragadozó, egyiküket meg is verte
Ügyészségi indítvány a Deák téri kettős emberölés gyanúsítottja és társa letartóztatásának meghosszabbítására
Fedélzeti kamerájuk buktatta le a hajléktalanokat verő mohácsi rendőröket
Újabb „szép” példa a legendás cigány gyerekszeretetre: letartóztatásban maradhat a saját gyermekei sérelmére szexuális erőszakot elkövető mezőhegyesi „férfi”
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat