Ma: 2021.01.11. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
18 millió forintot sikkasztott a közös képviselő a társasházak vagyonából
Privatkopo.hu 2020.11.30. 15:43:00

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három szé­kes­fe­hér­vá­ri tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­je­ként a rábí­zott bak­szám­lák­ról közel 18 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el.A vád­irat sze­rint a férfi önál­ló­an ren­del­ke­zett a tár­sas­há­zak bank­szám­lá­ja felett. A vád­lott az egyik tár­sas­ház tudta és bele­egye­zé­se nél­kül a rábí­zott bank­szám­lá­ról 2014 és 2017 között jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott közel nyolcmil­lió forin­tot, úgy, hogy a tár­sas­ház bank­szám­lá­já­ról más tár­sas­há­zak bank­szám­lá­já­ra utalt át össze­ge­ket. Ezt később kész­pénz­ben fel­vet­te, illet­ve köz­vet­le­nül a tár­sas­ház szám­lá­já­ról vette fel a pénzt, vagy a saját nevén lévő bank­szám­lá­ra utal­ta át a tár­sas­ház vagyo­nát képe­ző, rábí­zott össze­ge­ket.

Ami­kor a tár­sas­ház köz­gyű­lé­se nem fogad­ta el a vád­lott által benyúj­tott 2016. évre vonat­ko­zó beszá­mo­lót, a vád­lott azért, hogy a sik­kasz­tást lep­lez­ze, egy hamis, a pénz­in­té­zet nevé­ben kiál­lí­tott bank­szám­la kivo­na­tot nyúj­tott át a szám­vizs­gá­ló bizott­ság­nak, amellyel a hamis okira­tot fel­hasz­nál­ta.

A vád­lott hason­ló mód­szer­rel még két tár­sas­ház­tól sik­kasz­tott 2014 és 2018 között mint­egy hatmil­lió forin­tot, illet­ve 2009 és 2017 között mint­egy négymil­lió forin­tot.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a férfival szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től, vala­mint a közös kép­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól való eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

További friss információk
Ingyen tankolással vesztegették meg a NAV egyik volt igazgatóhelyettesét
Jogerősen hét év fegyházra ítélték a budapesti éjszaka bukott császárát, Vizoviczki Lászlót
„K. Diánának” sem kell aggódnia a karácsonyi ajándékok beszerzése miatt - „unokázós” csalás miatt őrizetbe vették
Letartóztatás helyett házi őrizetbe helyezték Bige Lászlót
2,5 milliárd forint áfát csalt el az őrző-védő céghálózatot működtető bűnszervezet
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat