Ma: 2021.01.11. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Felidegesítette a 23 éves nőt a szerelmes férfi jelenléte, ezért kést ragadott, utánaszaladt és többször hasba szúrta
Privatkopo.hu 2020.12.01. 16:33:00

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 23 éves nő ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A vádhatóság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.A vád­irat sze­rint a vád­lott Ruda­bá­nyán lakik élet­tár­sá­val egy csa­lá­di ház­ban. 2020. ápri­lis köze­pén, a dél­utá­ni órák­ban, a ház udva­rán tar­tóz­ko­dott, ami­kor ész­re­vet­te, hogy isme­rő­se - a sér­tett férfi -, aki a nő aka­ra­ta elle­né­re rend­sze­re­sen járt utána, az utcá­ban van. Ettől annyi­ra ide­ges lett, hogy besza­ladt a házba, kiho­zott egy kony­ha­kést, és futva a férfi után indult, de köz­ben a szom­szé­dja­i­nak oda­ki­a­bál­ta, hogy most meg­öli a sér­tet­tet.

A sér­tett a kerék­pár­já­val köz­le­ke­dett, de a vád­lott utol­ér­te, ekkor heves vita kez­dő­dött közöt­tük, amely dula­ko­dá­sig fajult, végül a vád­lott elő­vet­te a puló­ve­re ujjá­ba elrej­tett kony­ha­kést és ötször meg­szúr­ta a férfit. Vissza­in­dult laká­sá­ba, de az udva­ron lévő isme­rő­se­i­vel közöl­te: „meg­mond­tam, hogy leszúrom”, „meg­mond­tam, hogy meg­ölöm”, majd hoz­zá­tet­te, a férfi sze­rel­mes belé, ezért úgy sem fogja fel­je­len­te­ni.

A sér­tett, miu­tán a vád­lott ott­hagy­ta őt, még utána kia­bál­ta, hogy ezt vissza fogja kapni és bör­tön­be jut­tat­ja. A vád­lott haza­ment, a kést bedob­ta az udva­ri vécé­be, majd fel­hív­ta a rend­őr­sé­get és közöl­te, hogy a sér­tett meg­tá­mad­ta őt, majd pedig saját magát meg­szur­kál­ta.

A kiér­ke­ző rend­őrök Ruda­bá­nya kül­te­rü­le­tén meg­ta­lál­ták a sér­tet­tet, érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a has­üreg meg­nyí­lá­sá­val járó, 8 napon túl gyó­gyu­ló, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el, a súlyo­sabb, akár halá­los kime­ne­te­lű sérü­lés elma­ra­dá­sa a szú­rá­sok irá­nyá­nak, ere­jé­nek és a sze­ren­csé­nek volt csak betud­ha­tó.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

További friss információk
Életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt elrendelték egy 34 éves férfi letartóztatását
Csontozókéssel támadt volt párjára
Rendszeresen bántalmazta, fenyegette szüleit egy szegedi vadnő
Tankolás közben akart kirabolni egy férfit
Tömegverekedés egy esztergomi szórakozóhely előtt
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat