Ma: 2021.01.12. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Segített nekik az idős asszony, de kegyetlenül megölték
Privatkopo.hu 2020.11.24. 14:04:00

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik - még 2020 janu­ár­já­ban - Vámos­mi­ko­lán meg­öl­tek egy köze­lük­ben lakó idős asszonyt, akinek holttestét a házuk mögöt­ti gödör­be rej­tet­tek.A vád­irat sze­rint a nő és a férfi élet­társ­ként éltek Vámos­mi­ko­lán, egy romos ház­ban. A köze­lük­ben lakó, het­ven év felet­ti asszony több­ször is segí­tet­te a nőt kisebb dol­gok­kal. Ennek elle­né­re ő 2020 janu­ár­já­ban meg­lop­ta az asszonyt, aki azon­ban erre rájött és meg­fe­nye­get­te őt, hogy ha nem adja vissza neki az érté­ke­it, akkor fel­je­len­ti.

A fel­je­len­tés­től tart­va a nő élet­tár­sa 2020. janu­ár 7-én áthív­ta a sér­tet­tet a házuk­ba azzal, hogy vissza­ad­ják az elvitt dol­go­kat. Miu­tán becsal­ták a házba, együt­te­sen bán­tal­maz­ni kezd­ték az idős asszonyt.

Ita­los­üveg­gel, tég­la­da­rab­bal és kala­páccsal ütöt­ték, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös arc­ko­po­nya­tö­rést vala­mint több csi­go­lyá­já­nak és bor­dá­já­nak töré­sét is elszen­ved­te. Emel­lett kés­sel is meg­se­bez­ték őt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhunyt.

Ezután a holt­tes­tet az elkö­ve­tők egy sze­me­tes­zsák­ba cso­ma­gol­ták és az ingat­la­nuk hátsó részén lévő gödör­be tet­ték, majd a testet külön­bö­ző hul­la­dék­kal fed­ték el.

A női elkö­ve­tő azon­ban még aznap fel­tár­ta a cse­lek­ményt egy isme­rő­sé­nek, aki érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket.

A Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tők ellen előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és a nő ellen lopás vét­sé­ge miatt is vádat emelt.

További friss információk
Droglabort számoltak fel a BRFK Felderítő Főosztály nyomozói
Megölte élettársa lányát a 86 éves férfi
Áldozata három kisgyereke szeme láttára követett el szexuális erőszakot a nyílt utcán egy 17 éves „navajonki”
Vizsgálatot kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Privatkopo.hu cikke kapcsán az elégetett nagyvállalkozó vagyonának felügyeletével megbízott hivatásos gondnok tevékenységével összefüggésben
Több csontját is eltörte élettársa másfél éves kisfiának egy Somogy megyei féreg
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat